MEDLEMSKAP

Som medlem får du automatiskt tillgång till de aktiviteter, utställningar, kurser, föreläsningar, träffar etc som SRTK anordnar plus medlemstidningen Ryska Posten-online. Genom ditt medlemskap stöder du även SKK-organisationens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägande.

 

Vår rasklubbs medlemshantering sköts exklusivt av SKK, Svenska Kennelklubbens medlemsservice.

Medlemsskap gäller 12 månader från betalningsdatum och framåt

 


Klicka på utvald länk nedan 

för att utföra din betalning direkt online 
Valpgåvomedlemskap 1 år - 100 SEK 

(för uppfödare som skänker ett års medlemskap till sina valpköpare, fodervärdar mm  )


Fullbetalande medlem 1 år - 300 SEK  

Familjemedlem 1 år - 75 SEK 

 (för de som ingår i en familj med redan fullbetalande familjemedlem, på gemensam adress)


Adressändring etc

Vi frågor gällande medlemskap kontaktas medlemsansvarig på SKK

mail: medlem@skk.se

tel: 08-795 30 50


Varmt välkommen som medlem !