Kortfattad fakta & text 

gällande ögondiagnoser återkommande hos Russkiy Toy, Sverige


* Glaskroppsframfall / Vitreusprolaps

Detta är den diagnos som är mest oroande för vår ras, men ej alarmerande oroande. Dock bör rasklubben i samförstånd med sina medlemmar hålla sig ajour kring dess utveckling. SRTK har sedan ögonseminarium för sina medlemmar 2019, en egen ögonspecialist: Eva Hertil som rasklubben står i direktkontakt med.

Glaskroppsframfall/ Vitreusprolaps uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation.

Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.* Persisterande Pupill Membran, lindrig 

Rester från fosterstadiet som kallas PPM. Vid ögonlysning av en hund kan alla tre varianterna av PPM (iris-iris, iris-cornea, iris-lins) markeras som lindrig, måttlig eller kraftig på undersökningsprotokollet. Små PPM kan ses hos de flesta valpar av alla raser och brukar försvinna med tiden. Slutbedömning bör därför inte göras förrän tidigast vid ett års ålder.

Lindriga fall upptäcks vid ögonlysning på iris främre yta och består oftast av en tråd som är tunnare än tråden i ett spindelnät, går från en punkt på irisytan till en annan och får då beteckningen PPM iris-iris. Hos russkiy toys har hittills endast just dessa lindriga fall upptäckts. 

Lindiga fall används i avel men då med partner ögonlyst fri från PPM.
Måttlig och kraftig PPM bör ej gå i avel.

Läs mer utförlig info hos SKK: PPM, info från SKK* PRA – Progressiv Retinal Atrofi 

Sjukdomsförlopp
PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en ögonsjukdom som finns hos många olika raser. Sjukdomen innebär en fortskridande förtvining av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen (PRA är alltid dubbelsidig). I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus. Den kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, något som kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus och blir slutligen blind. 

Då PRA nedärvs recessivt är det enligt svensk lag ej tillåtet att avla på individer med PRA.

Läs mer utförlig info om sjukdomen hos SKK: PRA, info från SKK