REGLER FÖR RUSSKIY TOY TOPPEN

Regler gällande Russkiy Toy Toppen fr o m 2017-01-01 t.o.m 2022-01-01

( reglerna nedan och att de ska gälla i 5 år har röstats igenom av klubbens medlemmar )

 

Listan läggs ut regelbundet men minst 1 gång per kvartal (Mars, Juni, Oktober, December). Poäng och ägartillhörighet baseras på uppgifter publicerade på SKK:s hunddata. Russkiy Toy Toppen uppdateras först då utställningsresultaten publicerats på SKK:s Hunddata

 • Resultat från officiell utställning räknas. Alltså de som kan avläsas på SKK hunddata
 • De maximalt fem bästa utställningsresultaten räknas för varje hund/grupp för fem olika domare.
 • Endast resultat för hund som tävlar med svenskt registreringsnummer räknas.
 • Deltagande hund ska ha ägaruppgifter synliga på SKKs hunddata. Samtliga registrerade ägare skall vara medlemmar i SRTK.
 • Valp- & finalresultat räknas ej då dessa är en inofficiell tävlan.
 • Hårlagen tävlar separat och redovisas på två olika listor.
 • I det fall två hundar/grupper har samma poäng vid årets slut, delas förstaplatsen, nästföljande hund får då plats tre. Vinnande hundarna med samma poäng står på listan i bokstavsordning.

Priser delas ut vid SRTK:s Årsmöte nästkommande år.

 

Utmärkelserna tilldelas respektive hårlag enligt följande:

 • ÅRETS RUSSKIY TOY HANE+TIK
 • ÅRETS RUSSKIY TOY JUNIOR / UNGHUND 9-24 MÅN HANE+TIK
 • ÅRETS RUSSKIY TOY VETERAN HANE+TIK
 • ÅRETS UPPFÖDARE

  

Poängberäkning:

 • 5 utställnings resultat för 5 olika domare räknas.
 • ÅRETS RUSSKIY TOY BIR 10 poäng + 1 poäng per slagen hund i rasen BIM 10 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen BH/BT-2 6 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen BH/BT-3 4 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen BH/BT-4 2 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen.

ÅRETS RUSSKIY TOY JUNIOR/UNGHUND

Plockas direkt på Bästa Hane / Bästa Tik listan. De 5 bästa utställningarna räknas.

 

ÅRETS RUSSKIY TOY VETERAN

Plockas direkt på Bästa Hane / Bästa Tik listan. De 5 bästa utställningarna räknas.


ÅRETS UPPFÖDARE

 • Årets uppfödare får tillgodoräknat till sig poäng för max 5 hundar från Bästa Hane /Bästa Tik listan i den egna uppfödningen. Dock måste det vara minst från 2 olika kombinationer.

Plockas direkt på Bästa Hane / Bästa Tik listan.


Vid eventuella funderingar över stavfel, formuleringar eller poängsättning kontakta styrelsen för att undvika missförstånd.

Observera att Russkiy Toy Toppen har en lista för hane och en för tik. Oavsett totalpoäng finns det en vinnare i resp klass.