SRTKs Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys ska vara väl förtrogna med och följa:

 

Specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel: 

Krav: Palpatorisk knäledsundersökning av avelsdjur - innan första parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Läs info här >

Rekommendation: Ögonlysning av avelsdjur - innan parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär som är auktoriserad ögonlysare, d v s har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt. Läs info här >