Aktiva Toppen – regler

ÅRETS AKTIVA RUSSKIY TOY
Listan finns för att sporra medlemmar att vilja och våga träna och tävla i olika grenar. Man kan tävla i en eller flera grenar enligt nedan. Man kan även få Mångfaldspoäng och Extrapoäng då rasklubben vill främja detta. Diplom till vinnarna delas ut på Årsmötet.

ÅRETS ALLROUND RUSSKIY TOY
Listan finns för att visa att en god exteriör ger en sund kropp som även fungerar för arbete. Man ska ha minst en poäng vardera från utställning och aktivitet för att delta. Resultaten från Årets Aktiva Russkiy Toy och Årets UtställningsRusskiy Toy slås ihop. Eftersom släthår och långhår ställs var för sig räknas förhållandet mellan antalet utställda av respektive hårlag under året för att få listan rättvis. Diplom till vinnarna delas ut på Årsmötet.

Vi hälsar Isabella Pandzic välkommen som Aktivitetsansvarig! Resultat mailas till: aktiv@srtk.se

GRUNDREGLER:

 • Resultat räknas från 1 januari till 31 december.
 • Ägaren till hunden ska vara medlem i Svenska Russkiy Toyklubben (SRTK).
 • Resultatet följer hunden, så det kan vara flera olika förare.
 • De fem (5) bästa officiella tävlingsresultaten under kalenderåret utgör underlag för poängberäkningen. Hunden kan delta med färre resultat än fem. Om poängen är lika placeras den hund som deltagit i flest grenar före den andra.
 • Mångfaldspoäng ges till de som har tävlat i mer än en gren. För att få tillgodoräkna sig mångfaldspoäng måste man ha angivit minst ett (1) poängberättigat resultat från minst två (2) olika grenar.
 • Ägaren gör en sammanställning av årets fem bästa resultat som mailas till aktiv@srtk.se senast 7 januari. Resultaten kan kontrolleras av person hos SRTK.

POÄNGBERÄKNING:

 1. Mångfaldspoäng
  Två grenar:   5 poäng
  Tre grenar:   10 poäng
  Fyra grenar:   15 poäng
  Fem grenar:   20 poäng
 2. Extrapoäng
  Registrerad status gällande patella-luxation:   1 poäng
  Känd mental status (BPH eller MH):   1 poäng
  Minst kvalitetspris ”Very good” på officiell utställning:   1 poäng
 3. Poäng för vilken klass man tävlar i
  Startklass, Rally N, Ag/Ho 1, FS/HtM 1, Apell (bruks), Akl (viltspår), NW1:   1 poäng/tävling.
  LD 1, Rally F, Ag/Ho 2, FS/HtM 2, Lägre (bruks), NW2:   2 poäng/tävling.
  LD 2, Rally A, Högre (bruks), Ökl (viltspår):   3 poäng/tävling.
  LD 3, Rally M, Ag/Ho 3, FS/HtM 3, Elit (bruks), NW3:   4 poäng/tävling.
 4. Agility (Agilityklass, Hoppklass – räknas som 2 grenar)
  Felfritt:   5 poäng
  0,1 – 5 fel:   4 poäng
  5,1 – 10 fel:   3 poäng
  10,1 – 20 fel:   2 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p
 5. Bruks (Sök, Spår, Rapport – räknas som 3 grenar)
  Uppflyttning:   5 poäng
  Godkänd:   3 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p
 6. Freestyle / Heelwork to Music (FS, HtM – räknas som 2 grenar)
  27,6 – 30:   5 poäng
  25,1 – 27,5:   4 poäng
  22,5 – 25:   3 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p
  (Uppflyttningspoäng behövs ej för att få räkna resultatet)
 7. Lydnad
  1:a pris:   5 poäng
  2:a pris:   4 poäng
  3:e pris:   3 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p
 8. Nosework
  Godkänt doftprov:   3 poäng per doft
  NW1-3 > 100 poäng, 0 fel:   5 poäng
  NW1-3 > 75 poäng, 0 fel:   4 poäng
  NW1-3 > 50 poäng, 0 fel:   3 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p
 9. Rallylydnad
  90 – 100:   5 poäng
  80 – 89:   3 poäng
  70 – 79:   2 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p
 10. Viltspår
  1:a pris:   5 poäng
  2:a pris:   4 poäng
  3:e pris:   3 poäng
  Godkänd anlagsklass:   5 poäng
  Bonuspoäng, HP:   2 poäng
  Deltagit utan diskvalificering:   1 p