BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven. Beskrivningen tar omkring 30-45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. Läs mer här och se gärna video om BPH här.

Alla är välkomna!
BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. Anmäl din hund – ju fler hundar som deltar desto bättre blir BPH som verktyg. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våra hundar.

SRTKs diplom, till de som genomfört BPH, finns publicerade på klubbens Facebooksida, och lämpar sig för utskrift. Svenska Kennelklubbens BPH-uppfödardiplom har tagits fram för att premiera de uppfödare som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar.

Har du frågor så maila: bph@srtk.se

Ekonomiskt bidrag till BPH-beskrivning

Vi vill öka intresset för att fler hundar ska göra beskrivningen BPH. Genom Svenska Dvärghundklubben (SDHK) vill vi därför lämna ett bidrag till startavgiften för startande hundar, där ägaren är medlem i rasklubb tillhörande SDHK. Bidraget på 200 kr betalas ut en gång per hund efter utförd beskrivning. Skanna in kvitto med uppgifterna; plats och datum, arrangerande klubb, hundens reg.namn, ägarens namn, e-post och kontonummer för utbetalning och skicka till: bph@srtk.se

Bidraget söks via rasklubb, som sedan erhåller ersättning från SDHK. Det går ej att ansöka retroaktivt för föregående år och det betalas ej ut i förskott. Bidraget gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott.

Ansvarig för BPH: Emma Lithner: bph@srtk.se