BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven. Beskrivningen tar omkring 30-45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. Läs mer här och se gärna video om BPH här.

Alla är välkomna!
BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

Anmäl din hund – ju fler hundar som deltar desto bättre blir BPH som verktyg. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våra hundar.

SRTKs Diplom, till de som genomfört BPH, finns publicerade på klubbens Facebooksida, och lämpar sig för utskrift.

Svenska Kennelklubbens BPH-uppfödardiplom har tagits fram för att premiera de uppfödare som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar.

Har du frågor så kontakta gärna Charlotte Ekman: bph@srtk.se

Ekonomiskt bidrag till BPH-beskrivning

SDHK (Svenska Dvärghundsklubben) vill öka intresset bland specialklubbens raser för att fler ska göra beskrivningen BPH. Därför har de beslutat att lämna bidrag till startavgiften för startande hundar där ägaren är medlem i rasklubb tillhörande SDHK.

Det är rasklubbarna som ansvarar för att söka detta bidrag hos SDHK. Detta görs två gånger per år, 1 juni och 1 december. För att ta del av bidraget detta år måste ansökan skickas in senast 1 december. Det går ej att ansöka retroaktivt för föregående år. Bidrag betalas ej ut i förskott. Blanketten ”Ansökan om bidrag för BPH” ska användas och den hittas hos SDHK under fliken Rasklubbskontoret. Ansökan skickas till: bph@sdhk.net eller angiven postadress som finns på blanketten. Skicka även en kopia till rasklubben: bph@srtk.se

Bidraget, som är på 200 kr, betalas ut en gång per hund och gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott.