BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven. Beskrivningen tar omkring 30-45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar. Läs mer här och se gärna video om BPH här.

Alla är välkomna!
BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. Anmäl din hund – ju fler hundar som deltar desto bättre blir BPH som verktyg. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våra hundar.

Ekonomiskt bidrag till BPH-beskrivning

Vi vill öka intresset för att fler Russkiy Toys ska göra beskrivningen BPH. Genom Svenska Dvärghundklubben (SDHK) vill vi därför lämna ett bidrag till startavgiften. Bidraget på 200 kr betalas ut en gång per hund efter utförd beskrivning. Skanna in kvitto med uppgifter; plats, datum, arrangerande klubb, hundens reg.namn, ägarens namn, e-post och kontonummer för utbetalning och skicka till: bph@srtk.se

Observera att ägaren måste vara medlem i vår rasklubb och att BPH ska vara utfört under innevarande år. Det går ej att ansöka retroaktivt eller i förskott. Bidraget ges för att man startar på BPH, alltså oavsett genomförd eller avbruten, med eller utan skott.

SRTKs speciella diplom, till de som genomfört BPH, finns publicerade på klubbens Facebooksida, och lämpar sig för utskrift.

Svenska Kennelklubben har tagit fram ett BPH-uppfödardiplom för att premiera uppfödare som både deltar på BPH med egna hundar och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar. BPH-uppfödardiplom fås där minst fem av uppfödningarna genomfört BPH. Detta diplom är gratis och kan ansökas om via SKK.