Media

Russkiy Toy i media! Bidra gärna med material till: sekr@srtk.se

2019:

Svenska Kennelklubbens uppfödartidning Hundsport Special, nr 1 mars 2019

2016:

2015:

2014:

2011:

2010:

Russkiy Toy i media, andra länder

2010:

Amerikanska Russkiy Toyklubben: Intervju med Valery Novikov


2003: