Rasspecial 2017

Rasspecial 2017-08-26, Stoxa/Stockholm

Domare: Åke Cronander
Resultat finns här: SKK Hunddata
Bilder från utställningen mottages tacksamt, maila: sekr@srtk.se