Till salu

Annonsör på denna sida följer SRTKs avelspolicy, är medlem i SRTK och betalar gåvomedlemskap åt sina valpköpare. Maila din annons till: sekr@srtk.se

 VALPAR – SLÄTHÅR & LÅNGHÅR

Följande ska vara med i annonsen; hårlag, födelsedatum, fader, moder, var kullen finns samt kontaktuppgifter. Vidare får man gärna skriva kort information och bifoga bild.

  • Inga valpar för tillfället

VUXNA TILL SALU
OMPLACERING/FODERVÄRD

Följande ska vara med i annonsen; hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ålder, hårlag, var hunden finns samt kontaktuppgifter. Vidare får man gärna skriva kort information om hunden och bifoga bild.

  • Ingen hund för tillfället