Utställning

Utställning är en populär och uppskattad aktivitet inom de flesta hundraser och så även bland ägare av Russkiy Toys. Det finns många goda skäl att visa sin hund på utställning. Ändamålet med utställning exteriörbedömning  är att vara ett verktyg i avelsvärderingen, för att behålla och förbättra rasens egenskaper enligt en standard. Rasstandarden slår fast hur en ras ska se ut, för att på bästa sätt kunna utföra uppgifter de har avlats fram för. Standarden beskriver ‘idealhunden’ i varje ras.

På en hundutställning bedömer en auktoriserad domare hur hunden ser ut i förhållande till rasens standard. Utöver kvalitet vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Det är därför värdefullt att få sin hund bedömd. Och det är viktigt för aveln – nästa gång du ska köpa en rashund bygger aveln på hundar som har visats på utställning och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Dessutom ökar försäkringsvärdet, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Och framför allt är det lärorikt och roligt att träffa likasinnade.

Välkommen att klicka runt bland alla fina resultat här på sidan. Nedan finner du nyttiga länkar om hur en hundutställning går till och vad man bör tänka på, lycka till!