Aktiva Diplom – regler

Diplomen är till för att sporra klubbens medlemmar att vara aktiva med sina hundar samt visa upp vad den här rasen kan.

Ansvarig för poängberäkning Aktiva/Allround är: Marie Andersson: aktiv@srtk.se

AKTIVITETSDIPLOM – Det första diplomet att sträva efter!

 • Ekipaget ska tillsammans ha gått en kurs i valfri gren (styrks med intyg).
 • Ekipaget ska tillsammans ha deltagit på officiell utställning med resultat minst Very Good.
 • Ekipaget ska tillsammans ha uppnått ett valfritt mål som beskrivs i korthet.
  Berättelsen kan visas på klubbens hemsida tillsammans med en bild.

– Ägaren och föraren ska vara medlem i Svenska Russkiy Toyklubben (SRTK).
– Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
– Diplomet tilldelas ett ekipage en gång.

För ansökan skicka mail till aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer och namn, förarens namn, text om målet, bild och intyg. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Diplomet delas ut på årsmötet.

TRIPPELDIPLOM – En morot till aktivt tävlande!

Hunden ska erhålla TRE valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar i Sverige:

 • Agilityklass: Uppflyttad till klass 2
 • Agility, Hoppklass: Uppflyttad till klass 2
 • BPH eller Mentalbeskrivning: Känd mentalstatus
 • Bruksprov: Uppflyttad till lägre klass
 • Freestyle: Uppflyttad till klass 2
 • Heelwork to Music: Uppflyttad till klass 2
 • Lydnadsprov: Uppflyttad till lydnadsklass 1
 • Nosework: Uppflyttad i klass 2
 • Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass
 • Utställning: Minst Cert
 • Viltspår: 1:a pris i öppenklass

– Ägaren ska vara medlem i Svenska Russkiy Toyklubben (SRTK).
– Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
– Endast ett av BPH eller MH får användas.
– Varje bruksgren räknas som en egen gren.
– Ägaren ska själv lämna in resultaten till SRTK.
– En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid men en merit får inte återanvändas, utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.

För ansökan skicka mail till aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer och namn, de tre meriter du vill ska stå med på diplomet, i vilken ordning dessa ska stå samt datum när meriterna togs. Skicka även med en bild som kan läggas upp på klubbens hemsida. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Diplomet delas ut på årsmötet.