Aktiva Diplom – regler

Diplomen är till för att sporra klubbens medlemmar att vara aktiva med sina hundar samt att visa upp vad den här rasen faktiskt kan.

AKTIVITETSDIPLOM – Det första diplomet att sträva efter!

– Ekipaget ska ha gått en kurs i valfri gren (styrks med intyg).
– Ekipaget ska ha deltagit på officiell utställning med resultat minst Very Good.
– Ekipaget ska ha uppnått ett valfritt mål som beskrivs i korthet.

 • Endast resultat för hund med svenskt registreringsnummer.
 • Samtliga ägare skall vara medlemmar i SRTK.
 • Resultatet följer hunden, så det kan vara flera olika förare.
 • Resultat räknas från 1 januari till 31 december innevarande år.
 • Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
 • Diplomet tilldelas ett ekipage en gång.

Mejla ansökan senast 31 januari till: aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer, namn, förare, ägare, text om målet och kopia på kursintyg. Skicka gärna med en bild. 

TRIPPELDIPLOM – En morot till aktivt tävlande!

Hunden ska erhålla TRE valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar i Sverige:

– Agilityklass: Uppflyttad till klass 2
– Agility, Hoppklass: Uppflyttad till klass 2
– BPH eller Mentalbeskrivning: Känd mentalstatus
– Bruksprov: Uppflyttad till lägre klass
– Freestyle: Uppflyttad till klass 2
– Heelwork to Music: Uppflyttad till klass 2
– Lydnadsprov: Uppflyttad till klass 1
– Nosework: Uppflyttad i klass 2
– Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass
– Utställning: Minst Cert
– Viltspår: 1:a pris i öppenklass

 • Endast resultat för hund med svenskt registreringsnummer.
 • Samtliga ägare skall vara medlemmar i SRTK.
 • Resultat räknas från 1 januari till 31 december innevarande år.
 • Resultatet följer hunden, så det kan vara flera olika förare.
 • Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
 • Endast ett av BPH eller MH får användas.
 • Varje bruksgren räknas som en egen gren.
 • En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid men en merit får inte återanvändas, utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.

Mejla ansökan senast 31 januari till: aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer, namn, förare, ägare, de tre meriter du vill ska stå med på diplomet, samt datum när meriterna togs. Skicka gärna med en bild. 

Reglerna för poänglistan har framröstats av medlemmarna och gäller 2023-2028.

Ansvarig för poängberäkning: Aktiv – Linda Landström: aktiv@srtk.se