Aktiva Diplom – regler

Diplomen är till för att sporra klubbens medlemmar att vara aktiva med sina hundar samt visa upp vad den här rasen kan.

AKTIVITETSDIPLOM – Det första diplomet att sträva efter!

– Ekipaget ska ha gått en kurs i valfri gren (styrks med intyg).
– Ekipaget ska ha deltagit på officiell utställning med resultat minst Very Good.
– Ekipaget ska ha uppnått ett valfritt mål som beskrivs i korthet.

  • Endast resultat för hund med svenskt registreringsnummer.
  • Samtliga ägare + förare skall vara medlemmar i SRTK.
  • Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
  • Diplomet tilldelas ett ekipage en gång.

Maila ansökan till: aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer, namn, förare, ägare, text om målet och kopia på kursintyg. Skicka även med en bild som kan läggas upp på klubbens hemsida. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet där diplomet delas ut.

TRIPPELDIPLOM – En morot till aktivt tävlande!

Hunden ska erhålla TRE valfria av följande meriter från officiella prov/tävlingar i Sverige:

– Agilityklass: Uppflyttad till klass 2
– Agility, Hoppklass: Uppflyttad till klass 2
– BPH eller Mentalbeskrivning: Känd mentalstatus
– Bruksprov: Uppflyttad till lägre klass
– Freestyle: Uppflyttad till klass 2
– Heelwork to Music: Uppflyttad till klass 2
– Lydnadsprov: Uppflyttad till klass 1
– Nosework: Uppflyttad i klass 2
– Rallylydnad: Uppflyttad till fortsättningsklass
– Utställning: Minst Cert
– Viltspår: 1:a pris i öppenklass

  • Endast resultat för hund med svenskt registreringsnummer.
  • Samtliga ägare + förare skall vara medlemmar i SRTK.
  • Hunden ska ha registrerad status gällande patella-luxation.
  • Endast ett av BPH eller MH får användas.
  • Varje bruksgren räknas som en egen gren.
  • En hund kan tilldelas flera diplom under sin livstid men en merit får inte återanvändas, utan i så fall redovisas tre nya meriter vid varje tillfälle.

Maila ansökan till: aktiv@srtk.se och ange hundens registreringsnummer, namn, förare, ägare, de tre meriter du vill ska stå med på diplomet, samt datum när meriterna togs. Skicka även med en bild som kan läggas upp på klubbens hemsida. Mailet ska vara SRTK tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet där diplomet delas ut.

Ansvarig för poängberäkning: Aktiva – Isabella Pantzar: aktiv@srtk.se