Rasstandard

Varsågod att ladda ner och skriv ut vår informationsbroschyr. Den är utformad för dubbelsidig utskrift och viks till folder.

Russkiy Toy är en FCI-godkänd ras, tillhörande grupp 9 sällskapshundar

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2017-11-07 och publicerad 2017-12-05
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2018-06-19

Standard för RUSSKIY TOY
Ursprungsland/hemland – Ryssland
Användningsområde – Sällskapshund
FCI-klassifikation – Grupp 9, sektion 9, FCI-nummer 352

Bakgrund/ändamål
I början av 1900-talet var english toy terrier en av de mest populära dvärghundarna i Ryssland. Mellan 1920 och 1950 upphörde så gott som all uppfödning av rasen i Sovjetunionen och antalet hundar minskade drastiskt. I mitten av 1950-talet började man bygga upp rasen igen. Praktiskt taget alla hundar som användes i avel var utan stamtavla och många var inte renrasiga. Den standard som upptecknades beskrev en dvärgterrier som skiljde sig markant från english toy terrier på flera sätt. Utvecklingen av russkiy toy fortsatte därefter sin egen väg. Den 12 oktober 1958 gav två släthåriga hundar, varav en med något längre päls, upphov till en hanhund med iögonfallande långa pälsfransar på öron och ben. Man beslutade att avla vidare på dessa egenskaper. Hanhunden parades med en tik som också hade något längre päls. På så vis uppstod den långhåriga varianten av russkiy toy. Den kallades långhårig moskvadvärgterrier. Yevgueniya Fominichna Zharova, uppfödare från Moskva, spelade en viktig roll när det gällde att skapa denna rasvariant. Russkiy toy utvecklades isolerat ur ett starkt selekterat material under en längre tid. Den förekommer i två pälsvarianter: lång- och släthårig.

Rasklubbens kommentar: Russkiy Toys ändamål framkommer inte i standarden, vilket är märkligt. Rasen var från början adelns hundar. De var med på olika sociala evenemang som en elegant liten salongshund och bars i famnen som en levande accessoar. De användes som rått/musfångare och levande ringklockor på de stora godsen. Därav kan man förstå deras stora öron, som kunde höra minsta lilla ljud från gnagare och kvicka snabba rörelser för att hinna ikapp dem. Och de hörde när främmande närmade sig ägorna och larmade med sitt skall att något var på gång.

Helhetsintryck
Russkiy toy skall vara liten och elegant med långa ben, fin benstomme och torr muskulatur. Rasen skall vara mycket balanserad med goda proportioner. Könsprägeln skall bara vara svagt markerad.

Viktiga måttförhållanden
Kroppslängden skall motsvara mankhöjden. Benlängden skall bara något överstiga halva mankhöjden. Bröstkorgen skall nå till armbågarna. Nospartiet skall vara kortare än skallen.

Uppförande/karaktär
Russkiy toy skall vara aktiv, mycket gladlynt och varken skygg eller aggressiv. Den är alltid nyfiken på omvärlden och synnerligen fäst vid sin ägare.

Huvud
Huvudet skall vara litet i proportion till kroppen. Det skall vara lätt och torrt. Ovanifrån sett skall det vara kilformat. Nackknölen skall inte vara framträdande.

Skallparti
Skalle
Skallpartiet skall vara högt men inte alltför brett (bredden i nivå med okbågarna skall inte överstiga skallens djup). Pannan skall vara något rundad. Rundningen skall vara uttalad men inte överdriven.

Stop
Stopet skall vara tydligt markerat och medeldjupt.

Ansikte
Nostryffel
Nostryffeln skall vara liten och välutvecklad med väl öppna näsborrar. Färgen skall vara svart eller i ton med pälsfärgen.

Nosparti
Nospartiet skall vara torrt, spetsigt och gradvis smalna av mot nostryffeln. Det skall vara något kortare än skallpartiet – från 1/3 till 2/5 av huvudets längd. Nosryggen skall vara rak.

Läppar
Läpparna skall vara tunna, torra och åtsmitande. Färgen skall vara mörk eller i ton med pälsfärgen.

Käkar/tänder
Tänderna skall vara medelstora och vita. Bettet skall vara saxbett. Tångbett för 2–3 par framtänder är tillåtet men inte önskvärt.

Kinder
Kindbenen skall vara flata och bara något framträdande.

Ögon
Ögonen skall vara tämligen stora med rundad form, uttrycksfulla och så mörka som möjligt. De skall sitta brett isär och vara riktade rakt fram. Ögonkanterna skall ligga väl an och vara mörka eller i ton med pälsfärgen. Blicken skall vara självmedveten, smart, nyfiken, vänlig och intelligent.

Öron
Öronen skall vara stora, tunna, högt ansatta och upprättstående. De skall vara formade som höga, liksidiga trianglar och vara riktade något uppåt. Hos den långhåriga varianten kan de vara riktade något åt sidorna.

Hals
Halsen skall vara lång, torr och högt buren.

Kropp
Överlinje
Rygglinjen skall slutta måttligt och gradvis från manken till svansroten.

Manke
Manken skall vara något markerad.

Rygg
Ryggen skall vara stark och rak.

Ländparti
Ländpartiet skall vara kort, tillräckligt muskulöst och något välvt.

Kors
Korset skall slutta ungefär 15 grader mot horisontallinjen, vara medelbrett och tillräckligt långt.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara något flat och i genomskärning oval. Den skall nå till armbågarna.

Underlinje och buk
Buken och flankerna skall vara uppdragna och bilda en mjuk kurva från bröstkorgen till flankerna.

Svans
Svansen skall vara medellång, formad som en skära eller sabel utan att vara vriden eller ha knyckar. Den skall vara måttligt högt ansatt. I rörelse är det önskvärt att svansen varken bärs nedanför rygglinjen eller liggande på ryggen. I hemlandet kuperades svansen kort (endast 2 eller 4 kotor kvar).
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Helhet
Sedda framifrån skall frambenen vara raka och parallella. Sedda från sidan skall de vara ställda under kroppen. Höjden till armbågarna skall bara något överstiga halva mankhöjden.

Skulderblad
Skulderbladen skall vara måttligt långa och inte alltför sluttande.

Överarm
Överarmarna skall vara ungefär lika långa som skulderbladen. Vinkeln mellan överarm och skulderblad skall vara 100–110 grader.

Armbåge
Armbågarna skall vara bakåtriktade.

Underarm
Frambenen skall vara långa och raka.

Handlov
Handlovarna skall vara torra.

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara raka framifrån sett och nästan lodräta från sidan sett.

Framtassar
Framtassarna skall vara små, ovala och varken riktade utåt eller inåt. Tårna skall vara slutna och välvda. Klorna och de elastiska trampdynorna skall vara svarta eller i ton med pälsfärgen.

Bakställ
Helhet
Sedda bakifrån skall bakbenen vara raka och parallella. De skall vara något bredare ställda än frambenen. Från sidan sett skall de vara något bakåtriktade. Knän och hasor skall vara tillräckligt vinklade och harmoniera med frambensvinklarna.

Lår
Låren skall vara medellånga och ha torra och utvecklade muskler.

Underben
Underbenen skall vara ungefär lika långa som låren.

Has/hasled
Hasorna skall vara måttligt vinklade.

Mellanfot
Mellanfötterna skall vara lodrätt och parallellt ställda.

Baktassar
Baktassarna skall vara slutna, välvda och lite smalare än framtassarna. Tårna skall vara slutna och varken vara utåt- eller inåtvridna. Klor och trampdynor skall vara svarta eller i ton med pälsfärgen.

Rörelser
Rörelserna skall vara fria, lätta, parallella och energiska med måttligt långt steg. Rygglinjen skall vara rak, fast och utan förändring under rörelse. Något hög manke är tillåtet. Huvudet skall bäras stolt och högt och svansen skall föras tillräckligt högt.

Hud
Huden skall vara tunn och tätt åtliggande.

Päls
Pälsstruktur
Det finns två varianter av päls: släthårig och långhårig.
Släthårig: kort, tätt åtliggande, glänsande päls utan underull eller kala fläckar.
Långhårig: kroppen och halsen skall vara täckta med måttligt lång (3–5 cm), rak eller aningen vågig päls som skall ligga tätt. Pälsen på huvudet och framsidan av benen skall vara kort och åtliggande. Det skall finnas markanta behäng på baksidan av benen och på svansen. Öronen skall vara täckta med tät, lång päls som bildar fransar. Hos vuxna hundar skall fransarna vara så utvecklade att de fullständigt döljer öronens utsidor och spetsar. Pälsen på kroppen får inte se rufsig eller luddig ut.

Färg
Färgen kan vara svart, brun, blå, även den ljusast uttunnade, alla med tanteckning, röd i alla nyanser med eller utan svarta eller olikfärgade hårspetsar, creme, fawn. Nostryffelns färg skall harmoniera med pälsens basfärg.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Hanhundar och tikar: 22–27 cm. Önskvärd höjd är 25 cm.

Vikt
Hanhundar och tikar: upp till 3 kg. Önskvärd vikt är 2,3 kg.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.
• Blygt uppträdande.
• Mankhöjd under 22 cm eller över 27 cm.
• Lång kropp, för välvt ländparti, brant kors.
• Avsaknad av 1–2 framtänder i över- eller underkäken.
• Halvresta öron hos långhåriga hundar om detta inte beror på tunga fransar.
• Mjuka öron hos den släthåriga varianten.
• Klen underkäke.
• Mycket spetsigt nosparti, tungt nosparti, uppåt- eller nedåtriktat nosparti.
• Knipta armbågar, utåtriktade tassar.
• Raka vinklar fram och bak.
• Överdrivna vinklar i knän och hasor.
• Svans som är lågt ansatt, ringlad eller spiralformat vriden. Svans som ligger på ryggen.
• Små kala fläckar hos släthåriga hundar.
• Alltför lång, lös eller något vågig päls på kroppen hos långhåriga hundar. Päls som är rufsig eller luddig. Avsaknad av fransar på svansen.
• Små vita tecken på bringa och tår.
• Tanteckning som är för utbredd eller som är sotig.

Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
• Överbett, tångbett för alla framtänder, underbett, sneda käkar, avsaknad av någon hörntand, avsaknad av mer än 2 framtänder i endera käke.
• Hörntänder i underkäken som trycker upp i gommen.
• Tunga som är permanent synlig när munnen är stängd.
• Öppen fontanell hos hundar över 9 månader.
• Kortbenta hundar.
• Överdrivet utvecklad och massiv bröstkorg.
• Halvresta öron hos den släthåriga varianten.
• Hängöron hos den långhåriga varianten.
• Hos släthåriga varianten: många kala fläckar (fler än 25 %), mycket mjuk, rufsig eller lös päls, alltför lång päls med uttalade fransar på ben och svans, trimmad päls.
• Hos den långhåriga varianten: avsaknad av fransar på öronen, trimmad päls på kroppen, lockig päls, halvresta öron utan fransar.
• Svans som är vriden eller har svansknyck.
• Vita tecken på huvud, strupe, ovanför mellanhänder eller mellanfötter, stora vita fläckar i bringan, brindling; färg som inte anges i standarden.
• Mankhöjd över 29 cm eller under 18 cm.
• Vikt över 3 kg eller under 1,5 kg

Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.