Protokoll

För att läsa pdf-filer behövs Acrobat Reader som hämtas gratis på Adobe’s hemsida. För mobil eller surfplatta laddas den ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).

Fr o m juni 2020: Klubbens styrelse har i enlighet med SKKs avrådan beslutat att inte lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan. Fortsättningsvis publiceras en sammanfattad rapport från styrelsemöte med information som är av intresse för medlemmar. Medlem kan beställa fullständigt styrelseprotokoll för 50 kr som betalas in på SRTKs bankgiro: 236-9809 och märks med protokollsdatum och ditt namn. Maila sekreterare på sekr@srtk.se med namn och adress samt vilket protokoll som önskas. Läs SKK – Ny praxis för tillhandahållande av protokoll. Notera att protokoll är justerat i original hos sekreteraren. 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017


STADGAR för Svenska Russkiy Toyklubben, SRTK

SRTKs org.nummer: 802451-1290

SRTKs bankgiro: 236-9809