Protokoll

Här publiceras samtliga styrelseprotokoll, årsmöteshandlingar etc. (För att ett protokoll ska vara giltigt, måste det vara justerat i originalet som förvaras i klubbens pärm. Publicerade protokoll är således underskrivna av mötets utsedda justerare.)

För att läsa pdf-filer behövs Acrobat Reader som hämtas gratis på Adobe’s hemsida. För mobil eller surfplatta laddas den ner från Apple Store (iPhone) eller Google Play butik (Android).

2020

2019

2018

2017