Patella

Patellaluxation innebär att knäskålen, patella, kan förflyttas/luxera från sin normala position. Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftlig, men arvsgången har inte kunnat fastställas. Det faktum att förekomsten varierar kraftigt mellan olika raser och mellan olika familjer är dock indikationer på att sjukdomen är ärftlig. Enkelt autosomal recessiv arvsgång har föreslagits, men en vanligen accepterad uppfattning är att arvsgången är polygen d.v.s. flera olika gener samverkar.

Palpatorisk undersökning av knäleder:
Patellaluxation konstateras genom palpation av knäled och graderas på en skala från 0-3 baserat på med vilken lätthet luxering sker:

  • Grad 0 = Normal.
  • Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
  • Grad 2= Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
  • Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få undersökningen utförd och registrerad. För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:

  • Hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället.
  • Undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
  • Undersökningen utförs på SKKs patellaintyg.
  • För Russkiy Toy gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som, före parning, ej har officiellt intyg om patellastatus vid lägst 12 månaders ålder.

Utvärdering av hälsoprogram för Russkiy Toy / Patella – 2015
Klubben och rasen tackar alla för officiella undersökningar – också på hundar som inte är tänkta att gå i avel – som genomförts. Vi önskar att se samma utveckling fortsätta i framtiden.

Statistik enligt följande:
I Sverige under perioden 1/2000 – 12/2015 har 46,5 % av registrerade hundar undersökts varav 82,2 % med UA och därmed har 17,8 % Patella. (Utvärdering 2009 hade 24,2 % av hundarna Patella).

I Finland under perioden 1/2000 – 12/2015 har 27,3 % av registrerade hundar undersökts varav 77,4 % med UA och därmed har 22,6 % Patella.  (Utvärdering 2009 hade 22 % av hundarna Patella).

SRTK fortsätter rekommendera och uppmuntra alla Russkiy Toyägare – också hundar som inte används i avel – att låta undersöka sina hundar för patella, så att vi kan uppnå en om möjligt ännu bredare bas för statistik.