Patella

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position. Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

Palpatorisk undersökning av knäleder:
Patellaluxation konstateras genom palpation av knäled och graderas på en skala från 0-3 baserat på med vilken lätthet luxering sker. Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få undersökningen utförd och registrerad. För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:

  • Hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället.
  • Undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
  • Undersökningen utförs på SKKs patellaintyg.
  • För Russkiy Toy gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som, före parning, ej har officiellt intyg om patellastatus vid lägst 12 månaders ålder.

Läs mer info hos SKK: Patella

Augusti 2022 publicerade SRTK en enkätundersökning gällande patellaluxation på Russkiy Toy. Baserat på svaren kunde vi sedan göra en analys, om behovet av patellaundersökning i framtiden. Här ses denna sammanfattning: 


SRTK rekommenderar och uppmuntrar alla Russkiy Toyägare att låta undersöka sina hundar för patella – även om de inte används i avel – så att vi kan uppnå en bredare bas för statistik.

Patellastatistik för Russkiy Toy enligt SKK Avelsdata mellan 2015 – 2021