Rasspecial 2016

Rasspecial 2016, Högbo Bruk

Bilder från utställningen finns på klubbens facebooksida här