Russky Toytoppen – regler

2022-09-02: Årets listor
Reglerna för poänglistor har framröstats av medlemmarna och gäller 2017-2022. Nu är det dags att revidera dessa. Det gäller både Årets UtställningsRusskiy och Årets Aktiva & Allround. Har du förslag på ändringar så skicka ett mail till sekreterare Annika på sekr@srtk.se senast sista september.


REGLER FÖR ÅRETS RUSSKIY TOY:

  • Endast resultat från officiell tävling räknas, registrerad på SKK Hunddata.
  • Endast resultat för hund med svenskt registreringsnummer.
  • Samtliga ägare skall vara medlemmar i SRTK.
  • Resultat räknas från 1 januari till 31 december.
  • De maximalt fem bästa resultaten räknas för varje hund/grupp för fem olika domare.
  • Valp- & finalresultat räknas ej då dessa är inofficiell tävlan.
  • Hårlagen tävlar separat och redovisas på två olika listor.
  • I det fall två hundar / grupper har samma poäng vid årets slut, delas förstaplatsen, nästföljande hund får då plats tre.

Utmärkelserna tilldelas respektive hårlag enligt följande:
Årets Russkiy Toy – hane + tik
Årets Russkiy Toy – junior / unghund, hane + tik
Årets Russkiy Toy – veteran, hane + tik
Årets Russkiy Toy – uppfödare (minst 2 olika kombinationer)

  • ÅRETS RUSSKIY TOY POÄNGBERÄKNING:

BIR:           10 poäng + 1 poäng per slagen hund av alla i rasen
BIM:          10 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen
BH/BT-2:   6 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen
BH/BT-3:   4 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen
BH/BT-4:   2 poäng + 1 poäng per slagen hund av samma kön i rasen

Reglerna för poänglistan har framröstats av medlemmarna och gäller 2017-2022. Diplom delas ut i samband med ordinarie årsmöte. 

Ansvarig för poängberäkning:
Utställning – Eva Bloom: russkiytoytoppen@srtk.se