Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys ska vara väl förtrogna med och följa:

Specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel 

KRAV: Palpatorisk knäledsundersökning av avelsdjur – innan första parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Läs info här >
Det är registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt intyg om patellastatus.

Rekommendation: Ögonlysning av avelsdjur – innan parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär som är auktoriserad ögonlysare, d v s har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt. Vi rekommenderar starkt att låta ögonlysa sina avelsdjur. Läs info här >

SRTK’s avelsråd kan ge dig information och råd angående avel och hälsa. Kontakta Marie ordf@srtk.se 0733-164600 och Anna-Lena suppleant1@srtk.se 0703-463584.