Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys ska vara väl förtrogna med och följa:

Specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel – enligt SKK

KRAV: Palpatorisk knäledsundersökning av avelsdjur – innan första parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Läs mer info hos SKK: Patella
Det är registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt intyg om patellastatus.

Rekommendation: Ögonlysning av avelsdjur – innan parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär som är auktoriserad ögonlysare, d v s har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt. Tänk på att ögonlysning är en färskvara. Läs mer info hos SKK: Ögonlysning

Specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel – enligt SRTKs Avelspolicy 

  • Hunden ska innan parningstillfället ha ett officiellt intyg om patellastatus. 
  • Hunden ska innan parningstillfället ha ett officiellt friskintyg om ögonlysning, ej äldre än 12 månader.

Vi har uppdaterat avelspolicyn när det gäller ögon fr.o.m 2022-01-01. Vi har tagit hjälp av ögonspecialister samt andra rasklubbar med liknande ögonproblem, och vi inser att detta är något som måste göras för rasens bästa.

Uppfödare som följer SRTKs avelspolicy är välkomna att stå med på klubbens uppfödarlista samt övriga hänvisningslistor. Uppfödare som inte följer ovan nämnda punkter, plockas bort från samtliga hänvisningslistor tills kriterier åter följs. Uppfödaren måste då själv kontakta klubben för att få stå med igen, där denne styrker att denne åter följer våra rekommendationer.

NOTERA: Enligt styrelseprotokoll 2023-12-04 togs beslut om att uppfödare som vill stå med på SRTKs uppfödarlista, förbinder sig att följa SRTKs avelspolicy. På grund av tillgänglighet hos veterinär börjar beslutet att gälla från 2024-02-15. Styrelsen förtydligar att inga förändringar är gjorda i avelspolicyn sedan 2022-01-01. Detta är endast ett beslut gällande förtydligande kring klubbens hänvisningslistor. Med hänvisningslistor menas följande: uppfödarlista, valphänvisning samt hanhundslista. (uppdaterad 2023-12-07)

Då vissa sjukdomar som t ex PRA ofta debuterar sent, dock ej alltid, är klubbens önskan för rasens bästa att även hundar som uppnått 7 – 8 års ålder, och som tidigare använts i avel, genomgår ytterligare en ögonlysning. Naturligtvis är hundar som ej varit i avel också önskvärda att lysas om möjlighet finns. OBS: I vårt avelsarbete räcker det inte enbart med avelsförbud för hund som fått t ex diagnos PRA. Det är anlagsbärare som sprider sjukdomen vidare.

Därför avråder SRTK kraftigt från följande:

  • Avel med drabbad hunds föräldrar = då dessa hundar är minst anlagsbärare.
  • Avel med drabbad hunds avkommor = då avkommorna är minst anlagsbärare.
  • Avel med drabbad hunds helsyskon = 25% av syskonen är förmodligen även de drabbade, samt att helsyskon löper 67% risk att bära på anlaget.
  • Avel som innebär linjeavel på drabbade hundar = risk att föra dubbla anlag vidare, vilket resulterar i sjuk hund.
  • Avel som innebär linjeavel på kända anlagsbärare = risk att föra dubbla anlag vidare, vilket resulterar i sjuk hund.
  • Avelskombination där båda föräldrarna har en eller flera drabbade hundar eller kända anlagsbärare i stamtavlan = risk att föra dubbla anlag vidare, vilket resulterar i sjuk hund.

SRTKs avelsråd: Lisa Flodén: avel@srtk.se