Avelspolicy

Alla uppfödare av Russkiy Toys ska vara väl förtrogna med och följa:

Specifikt för Russkiy Toys innan de används i avel 

KRAV: Palpatorisk knäledsundersökning av avelsdjur – innan första parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Läs mer info hos SKK: Patella
Det är registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt intyg om patellastatus.

Rekommendation: Ögonlysning av avelsdjur – innan parning. Detta görs efter 12 månaders ålder, av veterinär som är auktoriserad ögonlysare, d v s har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt. Läs mer info hos SKK: Ögonlysning

Vi har uppdaterat avelsrekommendationer när det gäller ögon fr.o.m 2022-01-01. Vi har tagit hjälp av ögonspecialister samt andra rasklubbar med liknande ögonproblem, och vi inser att detta är något som måste göras för rasens bästa. Uppfödare som följer våra avelsrekommendationer är välkomna att använda sig av SRTK’s valpförmedling.

AVELSPOLICY:

Hundar i avel ska vid parningstillfället ha ett ögonintyg ej äldre än 12 månader. Tänk på att ögonlysning är en färskvara.

Då vissa sjukdomar som t ex PRA ofta debuterar sent, dock ej alltid, är klubbens önskan för rasens bästa att även hundar som uppnått 7 – 8 års ålder, och som tidigare använts i avel, genomgår ytterligare en ögonlysning. Naturligtvis är hundar som ej varit i avel också önskvärda att lysas om möjlighet finns. OBS: I vårt avelsarbete räcker det inte enbart med avelsförbud för hund som fått diagnos PRA. Det är anlagsbärare som sprider sjukdomen vidare.

Därför avråder SRTK kraftigt från följande:

  • Avel med drabbad hunds föräldrar = då dessa hundar är minst anlagsbärare.
  • Avel med drabbad hunds avkommor = då avkommorna är som minst anlagsbärare.
  • Avel med drabbad hunds helsyskon = 25% av syskonen är förmodligen även dom drabbade av PRA, samt att helsyskon löper 67% risk att bära på anlaget.
  • Avel som innebär linjeavel på drabbade hundar = risk att föra dubbla anlag vidare, vilket resulterar i sjuk hund.
  • Avel som innebär linjeavel på kända anlagsbärare = risk att föra dubbla anlag vidare, vilket resulterar i sjuk hund.
  • Avelskombination där båda föräldrarna har en eller flera drabbade hundar eller kända anlagsbärare i stamtavlan = risk att föra dubbla anlag vidare, vilket resulterar i sjuk hund.

SRTK’s avelsråd: Marie ordf@srtk.se 0733-164600 kan ge dig information och råd angående avel och hälsa.