Årsmöte

Härmed kallas du till ÅRSMÖTE med SRTK torsdag 3 mars 2022

Vi förbereder för digitalt möte pga. pandemin, därav veckodag, tid och mer info meddelas framöver.

Förslag på ledamöter till SRTK styrelse 2022 skickas till valberedning@srtk.se