Exteriörbedömning

Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade och tävlingsmomentet. Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för till exempel uppfödare som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har exteriör kvalitetsbedömning eller blivit slutligt inmätta. För att möta det senare behovet har SKKs utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris.

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningar kommer att göras. Hundägaren kontaktar själv sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och frågar om det finns möjlighet att anordna exteriörbedömning. Om förordningen förändras kan dessa anvisningar komma att justeras >> Läs mer här