Ryska Posten

Ryska Posten publiceras online här på sidan. Det är vi medlemmar som formar tidningens anda och innehåll genom artikelmaterial och idéer. Du kan alltså själv påverka innehållet genom att sända ditt bidrag till: ryskaposten@srtk.se. Vill du ha med en annons kostar den 99 kr som betalas till Svenska Russkiy Toyklubben, bankgiro: 236-9809. Vill du ha hjälp att utforma din annons så kontakta ryskaposten@srtk.se.

Ryska Posten online:

Fram till slutet av 2016 var Ryska Posten tillgänglig för medlemmarna via mailutskick. Året därpå utgavs Ryska Posten som papperstidning i 5 st utgåvor.